Wednesday, November 12, 2014

Happy Birthday, Anoushig!


 Celebrating at  the Boston Museum of Fine Arts' Bravo Restaurant
                                         

1 comment:

  1. Happy Birthday to the Birthday Girl!

    ReplyDelete